Tarieven

Stichting Opmaat werkt voor mensen met een indicatiestelling, hierdoor is zij vrijgesteld van BTW en zijn er mogelijkheden binnen de bijzondere bijstandswet voor een tegemoetkoming in de kosten. De bewindvoerder verzorgt hiervoor de aanvraag bij de gemeente. U hoeft hier dus niet zelf achteraan.

Tarieven dienstverlening Stichting Opmaat 2022 per maand

 • Dienst
 • Cliënten met inkomensbeheer
 • Cliënten met onderbewindstelling
 • Cliënten met inkomensbeheer echtpaar
 • Cliënten met onderbewindstelling echtpaar
 •  
 • Intake voor cliënten inkomensbeheer en onderbewindstelling (eenmalig)
 • Kosten voor het opstellen van eindrekening & verantwoording bij beëindiging bewind (eenmalig)
 • Totaal prijs
 • € 95,00
 • € 95,00
 • € 114,00
 • € 114,00
 •  
 • € 0,00
 • € 220,00

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening dan horen wij dat graag.