Stichting Opmaat | Professioneel inkomensbeheer

Stichting Opmaat

Bewindvoering en inkomensbeheer

Stichting Opmaat | Professioneel inkomensbeheer

Stichting Opmaat

Bewindvoering en inkomensbeheer

Stichting Opmaat

                       

Wij werken momenteel hard aan het verbeteren van onze website… Nog even geduld.

Soms zijn mensen tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiën te beheren. Dit kan tot zorgelijke situaties leiden, voor zowel de betrokkenen als hun omgeving. Al sinds 1989 houdt stichting Opmaat zich bezig met het beheren van financiën. De stichting neemt tijdelijk, soms ook blijvend, het beheer van financiële zaken over. Dit doen we in samenwerking met alle betrokken instanties. Zo zorgen we voor financiële zekerheid. En brengen we de rust terug in een vaak opgelopen ingewikkelde situatie.

Stichting Opmaat is een ideële stichting en werkt zonder winstoogmerk.

Ervaren en betrouwbaar

In de afgelopen 30 jaar dat wij actief zijn, hebben we al veel gehoord en gezien. We begrijpen dat er allerlei redenen zijn waardoor mensen in financiële problemen kunnen komen. Al tijdens het eerste gesprek proberen we te snappen wat er speelt. Door goed te luisteren en uitgebreid de tijd te nemen komen we er zo al snel achter wat er gedaan moet worden om u uit de lastige situatie te helpen.

Integer

Stichting Opmaat is een ideële stichting die zonder winstoogmerk mensen eenvoudigweg uit de brand wil helpen. De aanpak is persoonlijk, we houden het graag makkelijk. Het lidmaatschap bij branchevereniging BPBI zorgt ervoor dat we elk jaar gecontroleerd worden op professionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit. Zo weet u zeker dat wij altijd aan alle wettelijke eisen voldoen.

Samenwerking

We hebben aandacht voor de redenen die achter de lastige financiële situatie liggen. Denken mee en zoeken naar de beste oplossing voor iedereen. Dat doen we in samenwerking met alle betrokken partijen. Denk daarbij aan gemeenten, woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen, banken, UWV, zorginstellingen, de sociale verzekeringsbank en schuldhulpverleningsinstanties.

Veilig

Alles wat we doen wordt vastgelegd. Zo houden we een goed overzicht. Daarbij wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Alle gegevens en informatie worden altijd veilig opgeslagen. Stichting Opmaat is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en legt elk jaar verantwoording af aan de kantonrechter.

Stop oplopende financiële problemen en maak vandaag nog een afspraak voor een gesprek, waarin we kijken wat de mogelijkheden zijn om uit deze situatie te komen.

Wij werken samen met de volgende partijen: