Stichting Opmaat | Professioneel inkomensbeheer

Stichting Opmaat

Bewindvoering en inkomensbeheer

Stichting Opmaat | Professioneel inkomensbeheer

Stichting Opmaat

Bewindvoering en inkomensbeheer

Stichting Opmaat


Stichting Opmaat is op dinsdag 19 november 2019 gesloten.


VACATURE CONSULENT BEWINDVOERING EN INKOMENSBEHEER voor 24 uur per week.

Stichting Opmaat Eindhoven

Stichting Opmaat is een Stichting die bewindvoering en inkomensbeheer uitvoert voor mensen met een zorgindicatie in de geestelijke gezondheidszorg en mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Opmaat bedient ca. 1300 cliënten met een team van 14 professionals onder aanvoering van de directeur.

Stichting Opmaat heeft geen winstoogmerk.

De consulent administreert en beheert het inkomen van clienten van Stichting Opmaat en het systematisch, efficiënt en effectief uitvoeren van de taken die horen bij een gedegen financieel beheer ten behoeve van meerderjarigen die – als gevolg van hun geestelijke toestand – tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn, of zich niet in staat achten, ten volle hun vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

Functie-eisen

  • HBO-niveau, aangevuld met relevante ervaring op vakgebied en (sociale) wet- en regelgeving
  • Kennis en inzicht in financiën, budgettering en financieel administratieve procedures
  • Kunnen werken met geautomatiseerde systemen

Wat bieden wij

Stichting Opmaat biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige en collegiale werksfeer in een mooie omgeving.

De functie is ingedeeld in fwg 50 van de CAO geestelijke gezondheidszorg.

In eerste instantie wordt de consulent gezocht ter vervanging van zwangerschap- en bevallingsverlof voor een periode van 6 maanden, waarna bij gebleken geschiktheid en groei van het aantal dossiers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bespreekbaar wordt.

Voor informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer L. van Leuven 040-2140700.

 

Interesse

Stuur dan tot en met 15 november 2019 uw motivatiebrief en CV via mail aan r.bevers@stichtingopmaat.org of via post naar Stichting Opmaat, t.a.v. directie, Postbus 122, 5600 AC Eindhoven. De gesprekken vinden plaats in de laatste twee weken van november.

In verband met de wettelijke eisen verzoeken wij u om alleen te reageren als u voldoet aan de opleidingseisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM ( www.rechtspraak.nl).

Soms zijn mensen tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiën te beheren. Dit kan tot zorgelijke situaties leiden, voor zowel de betrokkenen als hun omgeving. Al sinds 1989 houdt stichting Opmaat zich bezig met het beheren van financiën. De stichting neemt tijdelijk, soms ook blijvend, het beheer van financiële zaken over. Dit doen we in samenwerking met alle betrokken instanties. Zo zorgen we voor financiële zekerheid. En brengen we de rust terug in een vaak opgelopen ingewikkelde situatie.

Stichting Opmaat is een ideële stichting en werkt zonder winstoogmerk.

Ervaren en betrouwbaar

In de afgelopen 30 jaar dat wij actief zijn, hebben we al veel gehoord en gezien. We begrijpen dat er allerlei redenen zijn waardoor mensen in financiële problemen kunnen komen. Al tijdens het eerste gesprek proberen we te snappen wat er speelt. Door goed te luisteren en uitgebreid de tijd te nemen komen we er zo al snel achter wat er gedaan moet worden om u uit de lastige situatie te helpen.

Integer

Stichting Opmaat is een ideële stichting die zonder winstoogmerk mensen eenvoudigweg uit de brand wil helpen. De aanpak is persoonlijk, we houden het graag makkelijk. Het lidmaatschap bij branchevereniging BPBI zorgt ervoor dat we elk jaar gecontroleerd worden op professionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit. Zo weet u zeker dat wij altijd aan alle wettelijke eisen voldoen.

Samenwerking

We hebben aandacht voor de redenen die achter de lastige financiële situatie liggen. Denken mee en zoeken naar de beste oplossing voor iedereen. Dat doen we in samenwerking met alle betrokken partijen. Denk daarbij aan gemeenten, woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen, banken, UWV, zorginstellingen, de sociale verzekeringsbank en schuldhulpverleningsinstanties.

Veilig

Alles wat we doen wordt vastgelegd. Zo houden we een goed overzicht. Daarbij wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. Alle gegevens en informatie worden altijd veilig opgeslagen. Stichting Opmaat is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en legt elk jaar verantwoording af aan de kantonrechter.

Stop oplopende financiële problemen en maak vandaag nog een afspraak voor een gesprek, waarin we kijken wat de mogelijkheden zijn om uit deze situatie te komen.

Wij werken samen met de volgende partijen: